top of page

زموږ د ویډیو کتابتون

دا د ماشومانو د پاملرنې ځینې سرچینې ویډیوګانې دي چې د کوچني ماشومانو او د ماشومتوب لومړني مسلکيانو سره د کورنیو لپاره رامینځته شوي. ډیری دا ویډیوګانې زموږ په روزنه کې ښودل شوي. زموږ ټولې ویډیوګانې زموږ په یوټیوب چینل کې وګورئ.

bottom of page